EIROPAS STANDARTI

Standarts ir dokuments, kurā sniegti noteikumi, vadlīnijas vai raksturlielumi darbībām vai to rezultātiem kopīgai un atkārtotai lietošanai. Standarti tiek veidoti, apvienojot visas ieinteresētās puses, tostarp konkrēta materiāla, produkta, procesa vai pakalpojuma ražotājus, lietotājus, patērētājus un regulatorus. Ikviens gūst labumu no standartizācijas, pateicoties paaugstinātai produktu drošībai un kvalitātei, kā arī zemākām darījumu izmaksām un cenām.

Katru Eiropas standartu identificē ar unikālu atsauces kodu, kurā ir burti “EN”. Eiropas standarts ir standarts, kuru ir pieņēmusi viena no trim atzītajām Eiropas standartizācijas organizācijām (ESO): CEN, CENELEC vai ETSI. To sagatavo visas ieinteresētās puses, izmantojot pārredzamu, atklātu un uz konsensu balstītu procesu.

EN 179

https://www.gfs-online.eu/en/en-179-en.html

EN 1125

https://www.gfs-online.eu/en/en-1125-en.html

EN 13637

https://www.gfs-online.eu/en/en-13637-en.html

DOKUMENTĀCIJA