GfS Exit Control 179/1125 ir efektīvs preventīvs līdzeklis, kas atbilst Eiropas standartu prasībām. Kad durvju rokturis tiek nolaists uz leju, arī GfS Exit Control 179/1125 tiek nospiests. Durvis atveras, tiek aktivizēts skaņas signāls. Trauksmi var atiestatīt tikai pilnvarota persona. Ja kāds vēlas iziet pa avārijas izejas durvīm, neaktivizējot trauksmi, durvis būs jāatver ar atslēgu. Ar atslēgu var pārvietot GfS Exit Control 179/1125 tādā stāvoklī, kur tas netraucē durvju rokturi.

Signalizācija ir nodrošināta
Durvis ir satrauktas. Avārijas gadījumā durvis var atvērt ar vienu kustību.

AVĀRIJAS ATKLĀŠANA
Nospiežot durvju rokturi uz leju, tiek aktivizēta pastāvīga trauksme. Jūs varat iziet pa durvīm. Lai atiestatītu trauksmi, GfS Exit Control ir jāpārvieto trauksmes drošajā pozīcijā ar atslēgu.

VIENOTA IZLAIDE
Pilnvarots personāls apiet GfS izejas kontroli, izmantojot durvju atvēršanai taustiņu.

PASTĀVĪGA ATVĒRŠANA
Pagriežot atslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, GfS Exit Control 179/1225 var pārvietot stāvoklī, kurā durvju rokturis neizraisa trauksmi, kad to lieto.

PIRMS trauksmes
Viegli nospiežot durvju rokturi, tiek iedarbināts trauksmes signāls, un tas apstājas, tiklīdz durvju rokturis tiek atlaists. Pastāvīga skaņas trauksme tiek aktivizēta tikai tad, kad durvju rokturis ir pilnībā apstādināts.

RADIO-PĀRVADE
Trauksmes signālu (un GfS Exit Control deaktivizēšanu) var nosūtīt uz mirgojošu gaismu vai centrālo displeju, izmantojot radio pārraidi.

ĪSS PRIEKŠROCĪBU APRAKSTS

  • Efektīvs atbaidīšanas līdzeklis, jo tas ir uzstādīts zem durvju roktura
  • Izturīgs, metāla korpuss
  • Viegli uzstādīt jebkura veida durvīs – nav nepieciešama elektroinstalācija
  • Nekādas iejaukšanās, jo korpusu var atvērt tikai ar atslēgu
  • Var integrēt galveno atslēgu sistēmās
  • Sertificēts risinājums